26. godina ulaganja u zadovoljstvo naših klijenata !

Solarni sistemi za Vaš dom?

Solarni sistemi omogučavaju Vam kvalitetno i sigurno iskorištenje jednog od najvećih besplatnih izvora energije.Sa solarnim sistemom na Vašem krovu ostvarujete toplinu za pripremu sanitarne tople vode i potporu grijanju. Sa solarnim sistemom štedite do 30% troškova grijanja i do 70% troškova za pripremu sanitarne tople vode.

Naši solarni sistemi pripremaju se isključivo za Vaše potrebe i zahtjeve. Vaš sistem ugradit će i stručno smjestiti vrhunski instalateri za ugradnju solarnih kolektora i sistema. Zbog jednostavnosti montaže i pripremljenosti sistema, vrijeme montaže je iznimno kratako što opravdava njihova ekonomičnost.

Jednostavnost i sigurnost sistema
Regulacija sistema jednostavna je za upotrebu i omogučava preko LCD ekrana kontrolu svih funkcija.Regulacija ima integriran dijagnostički sistem za otkrivanje kvarova. Odzračivanje sistema je jednostavno i obavlja se na solarnoj stanici bez potrebe penjanja po krovu.

Termički solarni sistemi za manja kućanstva sastoje se od:

  • solarni kolektori (obično od 2 do 8 kolektora)
  • spoj cijevi od kolektora do spremnika (bojlera)
  • spremnik (bojler)
  • solarna stanica
  • rastezna ekspanzijska posuda sa zidnim nosačem i fleksibilnim crijevom
  • solarna kontrolna regulacija

Za ugradnju solarnog sistema nije važno kakvu ste tehnologiju do sada koristili i koliko je staro vaše grijanje. Zajednička točka solarnim sistemima i sistemima grijanja je spremnik (bojler) koji ima ugrađen solarni izmjenjivač topline a na kojeg se jednostavno naknadno priključimo.

O obnovljivim izvorima

Novosti